شخص ساده و معصوم ژاپنی ، Ai در حال لعنتی یک مرد سکسایرانی ها خوش تیپ و متاهل و بدون برادر است

06:00
476

هوش مصنوعی می داند که جلوگیری از لعنت کردن یک مرد خوش تیپ و متاهل ، چقدر سکسایرانی ها سخت است ، به خصوص هنگامی که فوق العاده شاخی است و بیدمشک صورتی او از آرزو خیس می شود.